مشاوره خدمات آسانسور

طراحی و نصب آسانسور

طراحی و نصب آسانسور

برای طراحی و نصب هر آسانسور قطعاً در ابتدای امر، برنامه ریزی و سازماندهی مراحل طراحی و آنالیز اهمیت بسیار زیادی دارد. نصابان آسانسور باید همیشه این مورد را مد نظر داشته باشند تا هم از نظر زمانی و هم از نظر اجرایی دچار مشکل نشوند.

مراحل کلی نصب تا تحویل آسانسور :

 1. دیدن کار و محل پروژه و بررسی اولیه
 2. کارشناسی دقیق محل نصب آسانسور و برآورد قطعات مورد نیاز
 3. عقد قرارداد دقیق با توجه به ذکر شرایط کاری و زمانی دقیق
 4. طراحی نقشه آسانسور و نقشه چاه آسانسور و نقشه آهنکشی و دیگر نقشه های لازم
 5. نصب چاه آسانسور و درب و ریل و...
 6. مرحله نصب مکانیکال آسانسور
 7. مرحله نصب الکتریکال آسانسور
 8. کارشناسی دقیق از مراحل نصب آسانسور و تحویل آسانسور
 9. راه اندازی موقت و بازرسی بعد از تکمیل نصب آسانسور و اخذ تاییدیه استاندارد آسانسور
 10. ارائه خدمات پشتیبانی و سرویسکاری آسانسور بصورت ماهانه

مرحله بررسی و کارشناسی آسانسور :

برای اینکه نصب آسانسور بدرستی انجام شود بررسی اولیه پروژه تاثیر بسیار زیادی در روند کار دارد.

برای بررسی اولیه باید موارد زیر توسط کارشناس بررسی شود:

 • ساختمان محل نصب آسانسور از چه نوعی است. ساختمان مسکونی یا تجاری یا مدرسه و غیره
 • تعداد طبقات و محل نصب آسانسور
 • تعداد واحدهای هر طبقه
 • جمعیت هر طبقه
 • تعداد طبقات دارای ترافیک و طبقات بدون ترافیک
 • ارتفاع هر طبقه
 • محاسبه طول مسیر رفت و آمد آسانسور
 • برآورد کل جمعیت ساختمان
 • برآورد جمعیت ساختمان در زمان بالا و پایین ترافیکی
 • برآورد زمان انتظار برای سرویس دهی آسانسور
 • برآورد سرعت لازم برای ارائه سرویس دهی با توجه به ترافیک و ارتفاع طبقات و دیگر مشخصات
 • برآورد قطعات آسانسور با توجه به نوع سرویس دهی لازم در آسانسور

 بعد از بررسی اولیه توسط کارشناس و ارائه هزینه کلی نصب آسانسور، قراردادی بین دو طرف منعقد می شود و پس از آن مراحل عملی نصب آسانسور بصورت زیر شروع می شود:

مرحله اول : تعیین قطعات آسانسور بصورت دقیق و با برند و مارک و مشخصات فنی دقیق

مرحله دوم : تهیه نقشه کامل و دقیق برای اجرا کردن و نصب اسانسور در ساختمان مذکور با توجه به بررسی های کارشناسی

مرحله سوم : تعیین اندازه ها و ابعاد کلی برای بخش های مختلف آسانسور

 طراحی و نصب آسانسور

 برای اینکه به صورت دقیق بتوان قطعات لازم آسانسور برآورد شود، باید موارد زیر در ساختمان مشخص شود :

 • طول کلی مسیر کل حرکت
 • ظرفیت جابجایی
 • سرعت آسانسور با توجه به زمان سرویس دهی مورد نیاز
 • ظرفیت کابین ، اندازه و ابعاد چاه آسانسور و چاهک آسانسور و موتور آسانسور و...
 • میزان ترافیک در ساعات مختلف
 • میزان زیبایی و کیفیت کابین و ابزارهای کاربری آسانسور با توجه به بودجه مشتری

 مرحله دوم نصب : تهیه نقشه کامل و دقیق برای اجرا کردن و نصب آسانسور با توجه به بررسی کارشناس:

 • شخص کردن نقشه دقیق موتورخانه و تعیین کردن محل متعلقات موتور خانه آسانسور در نقشه کشی مانند: درب موتورخانه ، قلاب سقف موتورخانه ، هواکش موتورخانه ، درب ورودی موتورخانه ، محل تابلو برق سه فاز ، محل سوراخ های سكوی موتورخانه ، محل تابلو فرمان آسانسور و دیگر تجهیزات موتورخانه
 • نقشه کشی دقیق چاه آسانسور و نقشه دقیق آهنکشی چاه آسانسور با ذکر نوع ریل و نوع آهن و دیگر پارامترها
 • مشخص کردن محل قرار گیری تجهیزات مربوط به نصب آسانسور در نقشه آسانسور
 • مشخص کردن محل وارد شدن نیروهای اصلی به نقاط اصلی و مهم چاه آسانسور برای تقویت کردن چاه آسانسور در آن نقاط
 • مشخص کردن محل دقیق قرار گیری درب طبقات با ذکر اندازه و فواصل بین لته های در و اطراف
 • تعیین دقیق نحوه سیم کشی های لازم برای برق سه فاز و مسیرهای دقیق کابل کشی برای بخش های مهم چاه آسانسور و موتورخانه آسانسور
 • مشخص نمودن دقیق نحوه بتون ریزی کف چاه آسانسور و مشخص کردن محل قرارگیری بافرها در انتهای چاه آسانسور

مرحله سوم نصب : تعیین اندازه ها و ابعاد دقیق برای بخشهای مختلف

با توجه به بررسی های کارشناسی اولیه در این مرحله باید ابعاد و اندازه های دقیق را با توجه به مقررات استانداردهای آسانسور تعیین نمود و این ابعاد را در نقشه کشی آسانسور که در مرحله دوم بیان شد اعمال کرد و در مرحله اجرایی نصب آسانسور نیز اجرا نمود. برای این مرحله اندازه ها و ابعاد زیر باید در آسانسور مربوطه بخوبی مشخص شود و در نقشه آسانسور نیز اعمال گردد:

 • مشخص نمودن ابعاد دقیق موتورخانه مانند طول و عرض و ارتفاع و غیره بهمراه تعیین محل دقیق آن
 • مشخص کردن ابعاد دقیق کابین آسانسور با توجه به نوع چاهک و ظرفیت کابین و دیگر پارامترها و همچنین حالت یک درب یا دو درب
 • تعیین کردن نوع آلیاژ درب طبقات و درب کابین بهمراه ابعاد دقیق آنها
 • مشخص کردن ابعاد دقیق قاب وزنه تعادل و تعیین محل دقیق قرارگیری آن در نقشه آسانسور و همچنین نوع آلیاژ وزنه های درون آن
 • مشخص نمودن ابعاد دقیق چاه و چاهک آسانسور مانند عرض و طول و عمق و مسیر و دیگر پارامترهای وابسته به آن

طراحی و نصب آسانسور

مراحل اجرایی عملی نصب :

پس از مراحل اولیه بررسی های کارشناسی و نقشه کشی و دیگر مراحلی که در بالا اشاره شد حال نوبت به مراحل اجرایی نصب آسانسور می رسد. مراحل اجرای عملی نصب آسانسور بشرح زیر می باشد:

 •  مرحله اول: پی ریزی و آماده سازی کف چاه آسانسور و بتون ریزی کف چاه آسانسور
 • مرحله دوم:  نصب سازه فلزی چاه آسانسور و آهن کشی چاه آسانسور و نصب ریل ها و دیوار کشی اطراف چاه آسانسور
 • مرحله سوم: ایجاد موتورخانه آسانسور و عملیات نصب آن
 • مرحله چهارم: دیوار چینی اطراف درب طبقات و آماده سازی مکان نصب درب طبقات آسانسور
 • مرحله پنجم: کابل کشی و سیم کشی و نصب تابلو برق سه فاز آسانسور
 • مرحله ششم: آرماتور بندی و بتون ریزی سقف بتونی بالای چاه آسانسور


مرحله اول اجرایی نصب

برای پی ریزی و بتون ریزی کف چاه آسانسور باید نکات خاصی را مد نظر داشت که در کلاس آموزش نصب آسانسور شرکت بطور کاملا عملی آموزش داده می شود ولی در اینجا مراحل کلی را به اختصار بیان می کنیم. برای اینکار باید فاصله عمودی از کف چاه آسانسور تا کف اولین توقف آسانسور را مد نظر داشته باشیم که این فاصله باید حداقل 2 متر باشد بنبراین باید بتون ریزی کف چاه آسانسور باید طوری باشد که این فاصله حفظ شود.
همچنین محل نصب ضربه گیرهای کف چاه آسانسور نیز باید بدقت تعیین شود تا ضربه گیرهای زیر کابین و ضربه گیرهای کف قاب وزنه تعادل آسانسور بخوبی نصب گردد که نصب این ضربه گیرها باید طبق نقشه اجرایی آرماتورهای انتظار انجام گردد.
ضمنا در این مرحله باید چاه ارت (Earth) هم نصب شود برای نصب چاه ارت باید یک نقطه ای که حداقل تا 3 الی 4 متر عمق از کف چاه آسانسور داشته و به رطوبت زمین دسترسی دارد موادی مانند نمک یا زغال یا پتاسیم فرو کرد و سیم ارت را به آن وصل نمود. معمولا این کار را در کف چاهک آسانسور انجام می دهند البته می توان از نقطه عمیقی در خارج چاه آسانسور نیز این سیم مربوط به چاه ارت را کشید البته باید طبق دستورالعمل ها باشد.
در مورد بتون ریزی هم باید بتون مگر 10 سانتیمتر و بتون آرمه کف و آرماتور بندی 30 سانتیمتر اجرا شود. البته لازم بذکر است که بتون مگر یا بتون ریگلاژ کف قالب بندی فونداسیون، بتون سبکی است که با سیمان کم، بین 100 تا 150 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بتون تشکیل شده است و بتونی است که در زیر فوندانسیون یک سازه ریخته می شود و معمولا ضخامت آن بین 10 الی 15 سانتیمتر می باشد. چند عدد از مهمترین محاسن این نوع بتون جلوگیری از جذب آب بتون توسط خاک و جلوگیری از نفوذ سیمان به خاک می باشد که برای کف چاه آسانسور این موارد ضروری است.

مرحله دوم اجرایی نصب

در این مرحله باید بر طبق نقشه آهنکشی و ریل آسانسور کار آهن کشی آسانسور را انجام داد البته در این مورد نیاز به آموزش خاصی است که در کلاس آموزش نصب آسانسور شرکت به این مورد پرداخته می شود. در این مرحله کارهایی مانند ورق کشی و رابیتس بندی و آجر کشی و کلاف بندی آهن کشی در پشت ستونها و انواع عملیات دیگر با توجه به دستورالعملها انجام گردد.

مرحله سوم اجرایی نصب

در این مرحله باید نصب موتورخانه آسانسور انجام گردد. البته برای نصب موتورخانه باید نکاتی را طبق دستورالعمل ها رعایت نمود که در ادامه به تعدادی اشاره می نماییم:

 • درب موتورخانه باید حداقل دارای 80 سانتی متر عرض باشد
 • اتاق موتورخانه آسانسور باید دارای پنجره تهویه هوا باشد و هواکش قوی در آن نصب گردد
 • تابلو برق سه فاز باید در جایی مناسب در موتورخانه آسانسور نصب گردد
 • کپسول آتش نشانی ضد حریق باید حتما در موتورخانه نصب گردد
 • دمای موتورخانه آسانسور باید کمتر از 40 درجه نگهداشته شود
 • یک قلاب فلزی بادی در روی سقف موتورخانه نصب شود که تحمل وزن حداقل 2000 کیلوگرم را داشته باشد


مرحله چهارم اجرایی نصب

در این مرحله باید دیوارچینی دور درب طبقات آسانسور طبق دستورالعمل ها انجام شود.


مرحله پنجم اجرایی نصب

در این مرحله باید کار کابل کشی و سیم کشی مربوط به تابلو برق سه فاز انجام گردد برای این کار باید کابل کشی از محل کنتور تا موتورخانه آسانسور انجام شود و همچنین سیم کشی برای نصب چاه ارت آسانسور نیز انجام گردد. ضمنا باید در تابلو برق سه فاز ترمستات برای تنظیم دمای موتورخانه و فن تعبیه شود.


مرحله ششم اجرایی نصب

در این مرحله بعد از اینکه عملیات نصب درب و ریل آسانسور به اتمام رسید باید طبق مکانیزم ها و دستورالعمل ها و مشخصات فنی محل نصب ریلها عملیات قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی را انجام داد. البته طبیعتا این عملیات با توجه به ظرفیت آسانسور متفاوت است مثلا برای آسانسورها تا 6 نفر ظرفیت 3200 کیلوگرم بتون ریزی لازم است ولی برای آسانسورها تا 8 نفر ظرفیت 3900 کیلوگرم بتون ریزی نیاز است.

 

 ما در شرکت الماس آسانسور، بهترین و باکیفیت ترین آسانسورها را طراحی و نصب می کنیم.

با ما تماس بگیرید!

09123136762 - 02122277209 - 02122224106

 

تماس با ما

دفتر مرکزی : تهران - میرداماد- میدان مادر- روبروی بانک مرکزی پلاک ۱۵۵ طبقه دوم واحد۵

 • dummy09120310467 - 09123136762 - 02122277209 - 02122224106

دفتر کرج : كرج - خيابان شهيد بهشتی - خيابان ادهم - بن بست نسترن

 • dummy09127674425

آدرس کارخانه : احمدآباد مستوفی - کوی افسران - کوچه دوم - پلاک ۶۰

 • dummy02122906409

 • dummy fsaelevator@gmail.com

الماس آسانسور در شبکه های اجتماعی

آپارات شرکت الماس آسانسور اینستاگرام شرکت الماس آسانسورتلگرام شرکت الماس آسانسور فیسبوک شرکت الماس آسانسور